Especialització

Servei integral en tot el cicle de vida de desenvolupament:

 

  • Dissenys tècnics i pla de proves
  • Programació i execució de les proves

Adaptem l’estàndar a les teves necessitats de negoci, aplicant les tècniques de programació específiques que requereixi la solució SAP:

  • Business Data Toolset (BDT)
  • Business Add In (BAdI)
  • Business Application Programming Interface (BAPI)
  • Altres

Programació ABAP fiable i de fàcil manteniment: treballem orientats a objectius, amb taules de configuració client i perfectament integrats amb l’estàndar.

  • Nous frameworks de programació
  • Som pioners en la nova plataforma SAP UI5

Activitats

Som col·laboradors actius amb SAP i impartim formació a SAP Espanya, així com cursos de la solució en consultories i en diverses escoles de negoci espanyoles.

La nostra pròpia ‘Biblioteca de Mapes de Procesos Inmobiliaris’ en la que consolidem tots els processos òptims en gestió inmobiliària basats en les millors pràctiques del sector.

Disposem d’un ‘Lab’ on els nous processos de negoci surgits en clients que no tinguin cobertura funcional en les solucions estàndar són portats i analitzats. Després de l’anàlisi i amb l’obtenció de la solució òptima des del punt de vista tecnològic, aquesta s’incorpora a la nostra ‘Biblioteca de Mapes de Processos Inmobiliaris’ i estarà disponible per a nous clients.